.

برخلاف توضیحات و نوشته های عمدتا کپی شده و بدون تحقیق و مطالعه و صرفا برای پر کردن صفحات اینترنتی کلمه پیتبول برای دسته‌ای از سگها استفاده نمیشود و نام یک نژاد و مختص به خود آن نژاد میباشد که البته نام کامل آن امریکن پیتبول تریر است.
تو این پوستر به اشتباه نژاد پیتبول رو به دو اسم مختلف معرفی کرده که هردو در واقع یکی هستند.
پیتبول تریر، پیتبول، امریکن پیتبول ( همه مختصر شده‌ی نامِ “امریکن پیتبول تریر” هستش).
“امریکن پیتبول تریر” نام کامل و درست این نژاد میباشد که برای راحتی در گفتار بصورت مختصر به شکلهای مختلفی مثل: پیتبول تریر، پیتبول و امریکن پیتبول بیان میشود ولی همه آنها نام یک نژاد است، نه چند نژاد مختلف. که سازنده‌ی این پوستر دچار سوتفاهم شدند در شناخت و معرفی این نژاد.
و اشتباه بزرگتر اسم پیتبول تایپ هستش که کلا همچین چیزی نداریم.
اون بولی تایپ (خانواده‌ی بول‌ها) هستش که اینجا به اشتباه پیتبول تایپ نوشتن.👈 پیتبول هیچ تیپ و سایزبندی نداره کلا. 👉
اما امریکن بولی شامل دسته‌بندی بر حسب سایز و جثه هستس. مثل امریکن بولی XL
.

نژاد امریکن بولی و تیپ‌هاش از قبیل:
Pocket_ Standard_ Classic_Extreme_ Xl
نکته: امریکن بولی یک سگ‌میکس و مشتق از چندین نژاد از خانواده‌ی بول ها میباشد.
WWW.IRANPITBULL.COM

https://t.me/IRANPITBULL1