توتو TOTO

توتو یکی از مولدین فوق العاده زیبای مجموعه و وارداتی از روسیه میباشد که در بدو ورود به مجموعه ایران پیتبول با یک جفتگیری هدفمند و قوی ارژش ژنتیکی خود را به نمایش گذاشت.

برای دیدن تصاویر بیشتر از توتو به اینجا مراجعه کنید.