کیا از قهرمان

“بوچر 1xW” 🇺🇸🔥
پسر “پرژن‌باک1xW” و “هیوا1xW” 🇺🇸🔥
توله درجه ۱ و بینظیر میخوان؟

توله پیت بول های اصیل و شجره دار از بهترین و قویترین خط خونی پیتبول دنیا

رنگ رد ردنوز هم نر هم ماده موجوده
فقط تماس:

09359888488_09122029522

همراه با شجره و سرتیفیکیت به نام خریدار