جک

یکی از مولدین واقعا با ارزش مجموعۀ ایران پیت بول که وارداتی از کشور بلاروس بوده و از نسل های اصیل و کلاسیک GameDOG میباشد.

ارزش ژنتیکی این مولد بسیار بالا بوده بطوری که از توله های جک برای تضمین آینده مجموعه بعنوان مولد در باشگاه نگهداری میشود.

برای دیدن تصاویر بیشتر از جک اینجا کلیک کنید.