نام سگ:  ساشا                      SASHA

 

جنسیت:  ماده                          FEMALE

 

تاریخ تولد:                    20/MAR/2016

 

نام پدر:        هیرو                      HERO

نام مادر:     موکا                    MOCHA

نام صاحب:   ارسلان اسدالهی               ARSALAN ASADOLLAHI

 

رنگ:     قهوه ای                              BROWN

 

شهر:            اصفهان              ESFAHAN

 

شماره میکروچیپ:   788*********364