نام سگ: شارون    SHAROON

 

جنسیت: نر                   MALE

 

تاریخ تولد:        9/DEC/2016

 

نام پدر: ایس                   ACE

 

نام مادر: موکا           MOCHA

رنگ:     قهوه ای                              BROWN

 

نام صاحب:  رضا اسکینی       REZA ESKINI

 

شهر:    اندیمشک                     ANDIMESHK

 

شماره میکروچیپ:       782*********364