نام سگ: شلبی     SHELBY

 

جنسیت: نر    MALE

 

تاریخ تولد: 9/DEC/2016

 

نام پدر: ایس     ACE

نام مادر: موکا      MOCHA

رنگ: قهوه ای      BROWN

 

نام صاحب: مرتضی ضابطی   MORTEZA ZABETY

 

شهر: تهران     TEHRAN

 

شماره میکروچیپ: 790*********364