فروش امریکن بولی نر

.

نر ۲.۵ ساله

ف

روشی

اینم یه فیلم از آقا هکتور تقدیم به نگاه زیباتون، ببینین و لذت ببرین ???

آماده برای جفتگیری با ماده های باکیفیت شما ??

خودش رو هم کسی از دوستان خواست در خدمتیم

بسیار مناسب ??

.

Hector?

AmericanBully ??

Type: Pocket

Male ♂️

Super High Quality ?

 

هکتور ?

امریکن بولی ??

تیپ پاکت ??

نر ♂️

کیفیت فوق استثنایی??

 

#ambully #americanbully #bully #bullypocket

#hector #bullychampion #pitbull #pitbullterrier #bullux

#امریکن_بولی #بولی #بولی_پاکت #هکتور #بولی_چمپیون #پیتبول