آمریکن بولی


Lolita?
American Bully Pocket ?
Female ??
Best of Best.

لولیتا خانوم که خارج از ایران جفت خوردن و یه مولد تمام عیار و خوش ژنتیک و خارق العاده و بینظیر بود پرورشش و انشالله همیشه همینطور هست برامون❤???
امریکن بولی تیپ پاکت به رنگ استثنایی و بسیار پرطرفدار بلو ???❤
با شجره ABKC از امریکا ????❤?
.
خاص ترین هارا از ما بخواهید ??