هانا HANA

هانا قهرمان مسابقات اصالت و کیفیت نژادی کشور در سال 92 تحت نظر داور آلمانی و یکی از مولدین ما که توله های خارق العاده ای مثل ایس، هیرو، هوک و … از توله های هانا هستند.

توله های هانا در زیبایی از بینظیر و بی رقیب ترین ها در کشور هستند بظوری که هر بیننده ای رو به شدت به خودشون مجذوب میکنند. از ویژگی های بارز هانا و توله هاش میشه به استعداد فوق العاده در آموزش و عضلانی شدن بدن اشاره کرد.

دیدن تصاویر بیشتر هانا در اینجا