نام سگ:  هوک      HOOK

جنسیت:  نر           MALE

تاریخ تولد:      7/SEP/2016

نام پدر: رمبو      REMBO

نام مادر: هانا         HANA

رنگ: قهوه ای      BROWN

نام صاحب: عماد بوستان افروز    EMAD BOSTANAFROOZ

شهر: اهواز   AHWAZ

شماره میکروچیپ:  786*********364