نام سگ:   ورُنیکا              VERONICA

 

جنسیت:  ماده                     FEMALE

 

تاریخ تولد:                 22/JAN/2017

 

نام پدر:        جک                      JACK

نام مادر:     کیتی                    KAITY

رنگ:  مشکی      BLACK

 

نام صاحب:   علیرضا محمدی                 ALIREZA MOHAMMADI

 

شهر:            تهران              TEHRAN

 

شماره میکروچیپ:   783*********364