چستر/Chester

پسر زیبا و جذاب حاصل تلفیق

Humer X Carol

این توله از نظر کیفیتی در سطح استاندارد بین‌المللی قرار داره و بدون شک در آینده زیبایی خاصی رو در هارمونی و آناتومی بدنیش خواهیم دید

و البته که نوه پرژن باک هم هست