کرول/Carol

تولید شده از تلفیق  هامر X کرول

هامر مولد نر دوسر شجره دار بین‌المللی مجموعه ایران‌پیتبول:پسر پرژن‌باک X1w⚡ و هیوا X1w


IranPitbull’s Humer

کرول:مولد ماده مجموعه ایران‌پیتبول

دارای تمام استانداردهای نژاد امریکن پیتبول تریر

با خصوصیات اخلاقی بسیار عالی

IranPitbull’s Carol