توله پیتبول های نر فوق استثنایی برای خاص پسندان و کسانی که بسیار وسواس دارن 🧿🇺🇲🇮🇷
۴۵ روزه رسیدگی به بینظیرترین شکل ممکن
رد ردنوز
کیفیت سوپر چمپیون تلفیق نسل پرژن‌باک و دراکول
پوما 1xW
هانچوباک 1xW
دن‌ویتو و …
فقط تماس 09122029522