تفاوت آمریکن پیتبول با آمریکن بولی

تفاوت آمریکن پیتبول با آمریکن بولی

تفاوت آمریکن پیت بول با آمریکن بولی   راجع به برخی پوسترها، کلمات و تصاویری که جدیدا مُد شده میذارن و کاملا اشتباه و در تضاد با استانداردهای واقعی پیتبول هستش باید بطور خلاصه بگیم که:   ۱: دسته بندی و تیپ‌بندی هایی تحت نام های “پیتبول سایزبزرگ” و...